Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Briksdalsbreen
Briksdalsbreen er en arm av Jostedalsbreen, en isbre i Norge. Dette er en velkjent isbre som havnet i nyhetene på 90-tallet. I stedet for å trekke tilbake slik andre isbreer i verden gjorde, fortsatte Briksdalsbreen å vokse. Denne trenden har nå snudd og isbreen begynte å trekke tilbake igjen rundt 2000 og har fortsatt tilbaketrekkingen helt fram til nå. Briksdalsbreen ligger i Briksdalen, nord-vest i Sogn og Fjordane, i Stryn kommune. Som en del av Jostedalsbreen, er Briksdalen også en del av Jostedalsbreen Nasjonalpark. Den ligger 24 km sør for Olden by, ca. 500 km fra Oslo (en 8 timers tur) og ca. 450 km fra Trondheim (en 7 timers tur).
Briksdalsbreen løper ut I Briksdalsbrevannet, som ble formet av isbreens tilbaketrekkelse mellom 1934 og 1951 da den trakk seg tilbake nesten 800 meter. Nydelige fosser faller ned i innsjøen og skaper et flott naturbilde. Innsjøen ligger ca. 350 meter over havet. Isbreen har trukket se tilbake siden den ble oppdaget, og størrelsen kommer veldig an på nedbør og temperatur. Ettersom isbreen fortsetter å trekke seg tilbake, spekuleres det i om den kommer til å kobles fullstendig fra hovedbreen, Jostedalsbreen.
Guidede turer er tilgjengelig som gir muligheten til å utforske Briksdalsbreen nærmere, samt rideturer til breens base. Selvom det ikke nødvendigvis er merkbart, er isbreer i konstant bevegelse; du burde ikke ta turer uten erfarne turguider.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

NorwegianClass101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Briksdalsbreen

Briksdalsbreen er en arm av Jostedalsbreen, en isbre i Norge. Dette er en velkjent isbre som havnet i nyhetene på 90-tallet.  I stedet for å trekke tilbake slik andre isbreer i verden gjorde, fortsatte Briksdalsbreen å vokse. Denne trenden har nå snudd og isbreen begynte å trekke tilbake igjen rundt 2000 og har fortsatt tilbaketrekkingen helt fram til nå.  Briksdalsbreen ligger i Briksdalen, nord-vest i Sogn og Fjordane, i Stryn kommune. Som en del av Jostedalsbreen, er Briksdalen også en del av Jostedalsbreen Nasjonalpark. Den ligger 24 km sør for Olden by, ca. 500 km fra Oslo (en 8 timers tur) og ca. 450 km fra Trondheim (en 7 timers tur).

Briksdalsbreen løper ut I Briksdalsbrevannet, som ble formet av isbreens tilbaketrekkelse mellom 1934 og 1951 da den trakk seg tilbake nesten 800 meter. Nydelige fosser faller ned i innsjøen og skaper et flott naturbilde. Innsjøen ligger ca. 350 meter over havet. Isbreen har trukket se tilbake siden den ble oppdaget, og størrelsen kommer veldig an på nedbør og temperatur. Ettersom isbreen fortsetter å trekke seg tilbake, spekuleres det i om den kommer til å kobles fullstendig fra hovedbreen, Jostedalsbreen.

Guidede turer er tilgjengelig som gir muligheten til å utforske Briksdalsbreen nærmere, samt rideturer til breens base. Selvom det ikke nødvendigvis er merkbart, er isbreer i konstant bevegelse; du burde ikke ta turer uten erfarne turguider.