Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Bryggen
Bryggen er det gamle kaiområdet i Bergen, Norges nest største by, som minner oss om den sterke og stolte maritime handelen i Norge. Bryggen, også kjent som Tyskebryggen, har vært en UNESCO World Cultural Heritage Site siden 1979. Den er bygget på østsiden av en fjord som strekker inn i sentrum av Bergen.
Bryggen har kommersiell arkitektur som spores tilbake til perioden fra 1500-tallet til 1800-tallet, og var engang et hovedsete for handel. Bryggen er den eldste delen i Bergen by og ble grunnlagt av Kong Olav den Fredelige. Bryggen ble påvirket av Hansaforbundet, en allianse av handelsbyer og handlesmenn, fra 1360 og utover som hjalp med å forvandle Bryggen til et viktig handelssenter. Bygningene langs brygga var først og fremst laget for oppbevaring av fisk og korn fra Europa. I dag er de gjenværende strukturene blitt en turistattraksjon med gave-og suvenirbutikker, museer og restauranter.
Av de opprinnelige bygninene står bare 62 igjen i dag. Mange branner har herjet bygningene på Bryggen gjennom årene, og så sent som i 1955 ble en tredjedel av Bryggen ødelagt i en brann. Etter dette forpliktet Bergen seg til å gjenopprette og beskytte de gjenværende bygningene. Under prosessen ble utgravninger og undersøkelser utført som hjalp rekonstruere livene til de som hadde bodd der de siste 800 årene. De mest ødeleggende brannene som påvirket Bryggen skjedde i 1476 og 1702. Det har blitt anslått at om lag en fjerdedel av de gjenværende bygningene er fra etter 1702, med resten av bygningene fra tidligere perioder. Det finnes enda kjellere som er fra 1400-tallet.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

NorwegianClass101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Bryggen

Bryggen er det gamle kaiområdet i Bergen, Norges nest største by, som minner oss om den sterke og stolte maritime handelen i Norge. Bryggen, også kjent som Tyskebryggen, har vært en UNESCO World Cultural Heritage Site siden 1979. Den er bygget på østsiden av en fjord som strekker inn i sentrum av Bergen.

Bryggen har kommersiell arkitektur som spores tilbake til perioden fra 1500-tallet til 1800-tallet, og var engang et hovedsete for handel. Bryggen er den eldste delen i Bergen by og ble grunnlagt av Kong Olav den Fredelige. Bryggen ble påvirket av Hansaforbundet, en allianse av handelsbyer og handlesmenn, fra 1360 og utover som hjalp med å forvandle Bryggen til et viktig handelssenter. Bygningene langs brygga var først og fremst laget for oppbevaring av fisk og korn fra Europa. I dag er de gjenværende strukturene blitt en turistattraksjon med gave-og suvenirbutikker, museer og restauranter.

Av de opprinnelige bygninene står bare 62 igjen i dag. Mange branner har herjet bygningene på Bryggen gjennom årene, og så sent som i 1955 ble en tredjedel av Bryggen ødelagt i en brann. Etter dette forpliktet Bergen seg til å gjenopprette og beskytte de gjenværende bygningene. Under prosessen ble utgravninger og undersøkelser utført som hjalp rekonstruere livene til de som hadde bodd der de siste 800 årene. De mest ødeleggende brannene som påvirket Bryggen skjedde i 1476 og 1702. Det har blitt anslått at om lag en fjerdedel av de gjenværende bygningene er fra etter 1702, med resten av bygningene fra tidligere perioder. Det finnes enda kjellere som er fra 1400-tallet.