Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Fredrikstad Festning
Fredrikstad festning står like utenfor Fredrikstad i Norge. Festningen var hjem til Østfold Regimentet som beskyttet østsiden av Oslofjorden.
Fredrikstad festning ble bygget mellom 1663 og 1666 etter ordre av kong Fredrik II. Festningen ble bygget på stedet hvor en midlertidig festning hadde vært oppreist bare to tiår tidligere. Den ble nedlagt i 1903, men ble fortsatt brukt som en garnison etter dette. Festningen i Fredrikstad er svært unikt i Norge fordi det er den eneste som har blitt fullstendig bevart akkurat som det var i de dager da den var i bruk. Siden nedleggelsen i 2002 har festningen blitt en av de mest populære turistmålene i hele Norge.
Inne i Fredrikstad Festning vil besøkende finne en rekke mindre bebyggelser blant annet Kongsten Fort, Huth Fort, og Slevik batteri. Hver av disse festningsverkene var en viktig del av den militære høyborgen. Et annet viktig trekk ved basen var bruken av vollgraver, som ga ekstra forsvars inne i selve basen. Utformingen av festningen var basert på det nederlandske systemet og inneholdt også en rekke punkter med kanoner til ytterligere hjelp i forsvaret av basen og Fredrikstad by.
Innenfor selve byen vil besøkende finne mye å gjøre: Kunstscenen det er veldig aktiv og det er mange små butikker og et loppemarked fullt av brukte gjenstander som holdes hver lørdag.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

NorwegianClass101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Fredrikstad Festning

Fredrikstad festning står like utenfor Fredrikstad i Norge. Festningen var hjem til Østfold Regimentet som beskyttet østsiden av Oslofjorden.

Fredrikstad festning ble bygget mellom 1663 og 1666 etter ordre av kong Fredrik II. Festningen ble bygget på stedet hvor en midlertidig festning hadde vært oppreist bare to tiår tidligere. Den ble nedlagt i 1903, men ble fortsatt brukt som en garnison etter dette. Festningen i Fredrikstad er svært unikt i Norge fordi det er den eneste som har blitt fullstendig bevart akkurat som det var i de dager da den var i bruk. Siden nedleggelsen i 2002 har festningen blitt en av de mest populære turistmålene i hele Norge.

Inne i Fredrikstad Festning vil besøkende finne en rekke mindre bebyggelser blant annet Kongsten Fort, Huth Fort, og Slevik batteri. Hver av disse festningsverkene var en viktig del av den militære høyborgen. Et annet viktig trekk ved basen var bruken av vollgraver, som ga ekstra forsvars inne i selve basen. Utformingen av festningen var basert på det nederlandske systemet og inneholdt også en rekke punkter med kanoner til ytterligere hjelp i forsvaret av basen og Fredrikstad by.

Innenfor selve byen vil besøkende finne mye å gjøre: Kunstscenen det er veldig aktiv og det er mange små butikker og et loppemarked fullt av brukte gjenstander som holdes hver lørdag.