Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Trollstigen
Trollstigen er en vei som går gjennom fjellet av Norge fra byen Åndalsnes til byen Valldal. Mange turister ønsker å kjøre denne veien fordi den er så utrolig bratt og byr på fantastisk utsikt over landskapet. Skråningen langs veien er bare 9 prosent og det er 11 hårnålssvinger som går oppover fjellet. Bare en liten feilbevegelse av bilen kan sende den skrensende inn i en ravine, dermed er veien stengt i løpet av høsten og vinteren. Biler som er for lange er ikke tillatt på veien heller av denne grunn. Besøkende som kommer til toppen av Trollstigen blir belønnet med en enestående utsikt mot Stigfossen.
I tillegg til oppstigningen opp denne svikefulle veien er det også mange muligheter for turister å komme ut og nyte den flotte naturen. Selve veien hører til det Nasjonale Turistveiprosjektet på grunn av de utrolige utkikkspunktene den tilbyr. I tillegg finnes det mange muligheter for fotturer, klatring, terrengsykling, og skiturer i området.
Turister kan gjerne parkere bilen og gå langs den gamle Klovstien som er cirka en to-timers tur. Denne stien har vært brukt i hundrevis av år som en måte å koble sammen Sunnmøre og Romsdalen. Før ferdigstillelsen av Trollstigen i 1936 var stien den eneste måten å komme seg mellom de to byene.
En annen attraksjon i Trollstigen-området er Istraelven som tilbyr kanopadling. Turister på jakt etter adrenalinrush burde heller sjekke ut raftingmulighetene langs elva Valldøla.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

NorwegianClass101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Trollstigen

Trollstigen er en vei som går gjennom fjellet av Norge fra byen Åndalsnes til byen Valldal. Mange turister ønsker å kjøre denne veien fordi den er så utrolig bratt og byr på fantastisk utsikt over landskapet. Skråningen langs veien er bare 9 prosent og det er 11 hårnålssvinger som går oppover fjellet. Bare en liten feilbevegelse av bilen kan sende den skrensende inn i en ravine, dermed er veien stengt i løpet av høsten og vinteren. Biler som er for lange er ikke tillatt på veien heller av denne grunn. Besøkende som kommer til toppen av Trollstigen blir belønnet med en enestående utsikt mot Stigfossen.

I tillegg til oppstigningen opp denne svikefulle veien er det også mange muligheter for turister å komme ut og nyte den flotte naturen. Selve veien hører til det Nasjonale Turistveiprosjektet på grunn av de utrolige utkikkspunktene den tilbyr. I tillegg finnes det mange muligheter for fotturer, klatring, terrengsykling, og skiturer i området.

Turister kan gjerne parkere bilen og gå langs den gamle Klovstien som er cirka en to-timers tur. Denne stien har vært brukt i hundrevis av år som en måte å koble sammen Sunnmøre og Romsdalen. Før ferdigstillelsen av Trollstigen i 1936 var stien den eneste måten å komme seg mellom de to byene.

En annen attraksjon i Trollstigen-området er Istraelven som tilbyr kanopadling. Turister på jakt etter adrenalinrush burde heller sjekke ut raftingmulighetene langs elva Valldøla.