Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists 10 Lines You Need for Introducing Yourself

10 Lines You Need for Introducing Yourself

10 setninger du trenger for å introdusere deg selv
10 Words 30 Comments
My name is Elin.
Mitt navn er Elin.
My name is Elin.
I'm from Norway.
Jeg er fra Norge.
I'm from Norway.
I live in Oslo.
Jeg bor i Oslo.
I live in Oslo.
I’ve been learning Norwegian for a year.
Jeg har lært norsk i ett år.
I’ve been learning Norwegian for a year.
I'm learning Norwegian at NorwegianClass101.com.
Jeg lærer norsk på NorwegianClass101.com.
I'm learning Norwegian at NorwegianClass101.com.
Hello, it's nice to meet you.
Hei, det er hyggelig å møte deg.
Hello, it's nice to meet you.
I'm 27 years old.
Jeg er 27 år gammel.
I'm 27 years old.
I'm a teacher.
Jeg er en lærer.
I'm a teacher.
One of my hobbies is reading.
En av mine hobbyer er å lese.
One of my hobbies is reading.
I enjoy listening to music.
Jeg liker å lytte til musikk.
I enjoy listening to music.
None of our words match your filter
32 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

NorwegianClass101.comVerified
Friday at 3:36 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Can you introduce yourself in Norwegian?


P.S. Check out this FREE Norwegian lesson: Learn Norwegian in Three Minutes - Self-Introductions

https://www.norwegianclass101.com/2013/06/14/learn-norwegian-in-three-minutes-1-self-introductions/

NorwegianClass101.com
Friday at 11:32 am
Your comment is awaiting moderation.

Hei Siska,


Wow, you are clearly learning quickly!


You can always check out the MyTeacher function for more direct and interactive learning with a Norwegian speaker, and there are groups online where you might be able to find other Norwegians to practice with!


Regards,

Patrick

Team NorwegianClass101.com

Siska
Sunday at 7:45 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hei, jeg heter Siska. Hyggelig å møte deg.

Jeg kommer fra Indonesia. Jeg bor i Bekasi. Jeg har lært norsk i 4 dager, og jeg elsker det virkelig. Jeg er 26 år gammel.

Jeg jobber som forskningsassistent i et av de farmasøytiske lokalene i Jakarta.

Jeg vil lære norsk på NorwegianClass101(dot)com fordi jeg har en plan om å ta Bergenstesten og studere på norsk. Jeg skulle ønske jeg kunne snakke norsk i læreren min og med folk i Norge.


Tusen takk.


Med vennlig hilsen,

Siska

NorwegianClass101.comVerified
Thursday at 4:07 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hei Floridona,


Lykke til videre, vi håper du får god hjelp fra NorwegianClass101.com 😄

Good luck, we hope that NorwegianClass101.com can help you with your goals!


Regards,

Patrick

Team NorwegianClass101.com

Floridona
Friday at 12:50 am
Your comment is awaiting moderation.

Hei,

Jeg heter Floridona. Jeg kommer fra Albania men når jeg studerer og jobber i Norge.

Jeg ønsker det jet lærer Norsk så jeg kan bedre forstå og snakke med folk.
NorwegianClass101.comVerified
Wednesday at 11:11 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hei Ashok,


Thank you for your comment! It seems you are learning quickly! If you don't mind, I have some suggestions to improve the phrases you are using:


The word dag is a masculine noun, therefore when counting you should use "en" instead of "ett". This can be a bit tricky, learning which nouns are masculine, feminine or neuter, but you'll get used to it. It's just about practice and practice, and then some more practice 😄


Sincerely,

Patrick

Team NorwegianClass101.comAshokkumar
Tuesday at 6:47 am
Your comment is awaiting moderation.

Mitt navn er ashok

Jeg er fra India

Jeg bor i oslo

jeg har lært norsk i ett dag

Jeg lært norsk på norwegienclass101.com

Hei, Det er Hyggelig å møte deg

Jeg er 26 år gammel

Jeg er en ingeniør

En av mine hobbyer er å musikk

Jeg liker å lytte til musikk


NorwegianClass101.com
Wednesday at 7:23 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hei Stan,


Jeg synes du gjør det veldig bra, fortsett med det gode arbeidet!


Hilsen,

Patrick

Team NorwegianClass101.com

NorwegianClass101.com
Wednesday at 7:22 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hei Caleb,


Hyggelig å ha deg her!


I hope you continue the enjoy and find use in the lessons on our page.


Sincerely,

Patrick

Team NorwegianClass101.com

Stan
Sunday at 4:19 am
Your comment is awaiting moderation.

Jeg heter Stan. Jeg bor i USA, Alabama. Jeg besøkte Norge i 2016 og skal dra der igjen i dette år (2019). Jeg har 66 år. I lenge siden (1972) jeg lånte en bok fra biblioteket "Teach Yourself Norwegian" og senere kjøpte jeg en nyere kopi. Av og til siden har jeg studert Norsk. Jeg har lært hundrevis ord og glemt hundrevis mer. Ennå jeg sliter med grammatikken, og bare nå lærer jeg å forstå hva jeg hører, siden før jeg bare hadde studert med bokene. Google Translate (GT) kan uttale noe ord som jeg spørre av det, så begynte jeg å lære med øret mitt. Nå prøver jeg dette programmet. (Jeg måtte sjekke flere ord i GT for å skrive dette.)

Caleb
Sunday at 2:56 am
Your comment is awaiting moderation.

Jeg heter Caleb. Jeg er fra Amerika. Jeg snakker englesk, litt norsk, og litt fransk. Jeg er 14 år gammel. Jeg er homofil og transpersoner.