Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Norwegian Phrases to Use When You're Angry
16 words
Word Image
Norwegian Phrases to Use When You're Angry
16 words
Samme det.
(e)
Whatever.
Det er ikke ditt problem.
(s)
It’s none of your business.
Jeg er lei meg.
(s)
I'm upset.
Du hører ikke etter.
(s)
You're not listening to me.
Pass på hva du sier.
(s)
Watch your mouth.
Nå er det nok.
(s)
That's enough.
Slutt med det.
(e)
Stop it.
Kutt ut.
(e)
Cut it out.
Hva pokker er det du gjør?
(s)
What the heck are you doing?
Hvem tror du at du er?
(s)
Who do you think you are?
Hva?!
(e)
What?!
Jeg vil ikke snakke med deg.
(s)
I don’t want to talk to you.
Tuller du med meg?
(s)
Are you kidding me?
Dette er så frustrerende.
(s)
This is so frustrating.
Hold kjeft.
(e)
Shut up.
Og så?
(e)
So what?
0 Comments
Top