Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Position / Direction
31 words
Word Image
Position / Direction
31 words
topp
(n)
top
toppen av et fjell
top of a mountain
baksiden
masculine
(n)
back
Lastingsdokket er på baksiden av bygningen.
The loading dock is in the back of the building.
bunn
(n)
bottom
Vi red på muldyr til bunnen av Grand Canyon.
We took the mule ride to the bottom of the grand canyon.
midt
(n)
middle
foran
(p)
front
foran på bilen
front of the car
alle sider
(p)
all sides
omringet på alle sider
surrounded on all sides
utenfor
(p)
outside
utenfor et hus
outside a house
motsatt
(a)
opposite
motsatt side
opposite side
mot
(p)
toward
mot byen
toward the city
ved siden av
(p)
beside
stå ved siden av meg
stand beside me
vende mot
(a)
facing
vende mot en rød vegg
facing a red wall
hjørne
neutral
(n)
corner
På det hjørnet, ta til venstre.
At that corner, turn left.
langt
(a)
far
langt borte
far away
fjernt
(a)
distant
fjern by
distant city
inne
(a)
inside
over
(p)
above
over skyene
above the clouds
med
(p)
by
Vi vil kjøre til jobb med bil.
We'll go to work by car.
opp
(a)
up
gå opp trapper
climb up stairs
under
(a)
under
I et jordskjelv bør du stå under en døråpning.
In an earthquake, you should stand under a doorway.
vest
masculine
(n)
west
Solen går opp i øst og ned i vest.
The sun rises in the east and sets in the west.
sør
masculine
(n)
south
peke mot sør
point south
nord
masculine
(n)
north
Kompass peker mot nord.
compass points north
øst
masculine
(n)
east
Solen går opp i øst og ned i vest.
The sun rises in the east and sets in the west.
nær
(a)
close
Ligger Brisbane nær Sydney?
Is Brisbane close to Sydney?
på toppen
(p)
on top
på toppen av et fjell
on top of a mountain
0 Comments
Top