Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Julefeiringen i Norge
Julefeiringen i Norge er veldig lik andre steder i verden, men det finnes også flere tydelige forskjeller. For eksempel, den norske juletradisjonen inkluderer fremdeles en nisse, men dette er ikke julenissen. I stedet vokter han over dyr og ligner litt på en geit. Tradisjonen sier at nissen vil spøke med barna hvis man ikke setter frem en skål med grøt til ham.
Denne historien går helt tilbake til Vikingtiden hvor man så noen kledd opp i geiteskinn og et geitehode som kom til fester uten forvarsler og deretter lot til å dø. Det sies at når kristne hørte den norske historien trodde de at geiten var djevelen. Kirken og myndigheten bestemte at tradisjonen var ute av kontroll så i dag er den veldig dysset ned.
Juletradisjonen starter den 13. desember hvor hver families yngste datter bærer en hvit kappe og en krone med lys. De vekker foreldrene sine tidlig og spiser frukost før de går sammen til en Santa Lucia seremoni, som er til ære for den kristne jomfru som led martyrdøden på 1400-tallet.
Selvfølgelig besøker julenissen norske barn på juleaften også. Vanligvis har nordmenn en stor fest på kvelden før første juledag, med måltider som ofte består av torsk, grøt, julegløgg, og pepperkaker. Etter måltidet kommer julenissen med gaver til barna. Dette blir så toppet med en stor julebrunch første juledag.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

NorwegianClass101.com
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Julefeiringen i Norge

Julefeiringen i Norge er veldig lik andre steder i verden, men det finnes også flere tydelige forskjeller.   For eksempel, den norske juletradisjonen inkluderer fremdeles en nisse, men dette er ikke julenissen. I stedet vokter han over dyr og ligner litt på en geit. Tradisjonen sier at nissen vil spøke med barna hvis man ikke setter frem en skål med grøt til ham.

Denne historien går helt tilbake til Vikingtiden hvor man så noen kledd opp i geiteskinn og et geitehode som kom til fester uten forvarsler og deretter lot til å dø. Det sies at når kristne hørte den norske historien trodde de at geiten var djevelen. Kirken og myndigheten bestemte at tradisjonen var ute av kontroll så i dag er den veldig dysset ned.

Juletradisjonen starter den 13. desember hvor hver families yngste datter bærer en hvit kappe og en krone med lys. De vekker foreldrene sine tidlig og spiser frukost før de går sammen til en Santa Lucia seremoni, som er til ære for den kristne jomfru som led martyrdøden på 1400-tallet.

Selvfølgelig besøker julenissen norske barn på juleaften også. Vanligvis har nordmenn en stor fest på kvelden før første juledag, med måltider som ofte består av torsk, grøt, julegløgg, og pepperkaker. Etter måltidet kommer julenissen med gaver til barna. Dette blir så toppet med en stor julebrunch første juledag.