Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Fløibanen
Fløibanen er en populær turistattraksjon i Bergen, Norges nest største by, og er en kabel-jernbane som trekker vognene opp fjellsiden. Vognene frakter passasjerer opp Fløifjellet som ligger på 335 meters høyde. Turen tar ca. 8 minutter og drives av to vogner som kan frakte opp til 80 passasjerer hver. Fløibanen drives året rundt og opererer med et motvektssystem hvor vognene som går opp balanseres med motvekten av vognen som går ned, slik holdes balansen stabil i den bratte fjellskråningen.
Ideen om Fløibanen kom fra politikeren John Lund og ble presentert for regjeringen i 1895. Arbeidet med Fløibanen startet i 1913 og forsatte gjennom første verdenskrig. Fløibanen åpnet for første gang den 15. Januar 1918 og har siden dengang blitt en av Norgest mest besøkte attraksjoner. I det siste året alene, har over 1 million besøkende tatt Fløibanen. Bergen kommune eier 44% av selskapet som driver banen og den ble sist renovert i 2002.
Det er 5 stasjoner hvor passasjerer kan tre av eller på vognen; Vetrlidsalmenningen er den første/siste stasjonen og begynner ved fiskemarkedet i Bergen sentrum. Linjen går opp til en lokal stasjon ved Promsgate og fortsetter opp til Fjellveien stasjon. Etter dette kommer Skansemyren, og turen avsluttes/begynner ved Fløien ("Byens tak") som er nær toppen av fjellet. Ved Fløien finnes det flere attraksjoner som suvenirbutikker, restauranter, lekeplasser og stier til fjellene i nordøst.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

NorwegianClass101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Fløibanen

Fløibanen er en populær turistattraksjon i Bergen, Norges nest største by, og er en kabel-jernbane som trekker vognene opp fjellsiden. Vognene frakter passasjerer opp Fløifjellet som ligger på 335 meters høyde. Turen tar ca. 8 minutter og drives av to vogner som kan frakte opp til 80 passasjerer hver. Fløibanen drives året rundt og opererer med et motvektssystem hvor vognene som går opp balanseres med motvekten av vognen som går ned, slik holdes balansen stabil i den bratte fjellskråningen.

Ideen om Fløibanen kom fra politikeren John Lund og ble presentert for regjeringen i 1895. Arbeidet med Fløibanen startet i 1913 og forsatte gjennom første verdenskrig. Fløibanen åpnet for første gang den 15. Januar 1918 og har siden dengang blitt en av Norgest mest besøkte attraksjoner. I det siste året alene, har over 1 million besøkende tatt Fløibanen. Bergen kommune eier 44% av selskapet som driver banen og den ble sist renovert i 2002.

Det er 5 stasjoner hvor passasjerer kan tre av eller på vognen; Vetrlidsalmenningen er den første/siste stasjonen og begynner ved fiskemarkedet i Bergen sentrum. Linjen går opp til en lokal stasjon ved Promsgate og fortsetter opp til Fjellveien stasjon.  Etter dette kommer Skansemyren, og turen avsluttes/begynner ved Fløien ("Byens tak") som er nær toppen av fjellet. Ved Fløien finnes det flere attraksjoner som suvenirbutikker, restauranter, lekeplasser og stier til fjellene i nordøst.