Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Holmenkollbakken
Holmenkollbakken er en stor hoppbakke i Oslo og har hatt æren av å bli brukt under vinter OL i 1952, Nordic Ski-VM (1930, 1966, 1982, 2011), FIS-Jumping World Cup og FIS Nordic Combined World Cup. Bakken ligger i nabolaget til Holmenkollen i Oslo og denne alpinbakken ble bygget på slutten av 1800-tallet. Den har blitt ombygd 19 ganger i årenes løp og kan romme 30,000 tilskuere. Holmenkollbakken har en bakkestørrelse på HS134 og et byggepunkt på K-120.
Den første av rekonstruksjonene var i 1910 da en "take-off" i stein ble lagt til. En "in-run" overbygning ble satt inn fire år senere og i 1928 fikk bakken et nytt overbygg. Den ble omgjort under andre verdenskrig til et militært senter, men deretter tilbake til en alpinbakke på slutten av 1940-tallet. Strukturen har sett flere oppgraderinger i løpet av årene i påvente av bestemte hendelser og gjennomgikk en hel ombygging da den ble revet og gjenreist på over to år. Den nye, ombygde Holmenkollen åpnet i 2010.
Den aller første konkurransen ble avholdt i Holmenkollen 30. januar 1892 med over 15 tusen tilskuere. Hoppere var i stand til å hoppe litt over 21 meter. Den offisielle hopprekorden i 2011 er 141 meter. Vinter OL i 1952 hadde to arrangementer i Holmenkollen - hopp delen av kombinert og hoppkonkurranser. Hendelsene fant sted 24. februar 1952 og trakk mer enn 120,000 tilskuere. Vinnerne var Arnfinn Bergmann og Torbjørn Falkanger fra Norge og Karl Holmström fra Sverige.

4 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

NorwegianClass101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Holmenkollbakken

Holmenkollbakken er en stor hoppbakke i Oslo og har hatt æren av å bli brukt under vinter OL i 1952, Nordic Ski-VM (1930, 1966, 1982, 2011), FIS-Jumping World Cup og FIS Nordic Combined World Cup. Bakken ligger i nabolaget til Holmenkollen i Oslo og denne alpinbakken ble bygget på slutten av 1800-tallet. Den har blitt ombygd 19 ganger i årenes løp og kan romme 30,000 tilskuere. Holmenkollbakken har en bakkestørrelse på HS134 og et byggepunkt på K-120.

Den første av rekonstruksjonene var i 1910 da en "take-off" i stein ble lagt til. En "in-run" overbygning ble satt inn fire år senere og i 1928 fikk bakken et nytt overbygg. Den ble omgjort under andre verdenskrig til et militært senter, men deretter tilbake til en alpinbakke på slutten av 1940-tallet. Strukturen har sett flere oppgraderinger i løpet av årene i påvente av bestemte hendelser og gjennomgikk en hel ombygging da den ble revet og gjenreist på over to år. Den nye, ombygde Holmenkollen åpnet i 2010.

Den aller første konkurransen ble avholdt i Holmenkollen 30. januar 1892 med over 15 tusen tilskuere. Hoppere var i stand til å hoppe litt over 21 meter. Den offisielle hopprekorden i 2011 er 141 meter. Vinter OL i 1952 hadde to arrangementer i Holmenkollen: hopp delen av kombinert og hoppkonkurranser. Hendelsene fant sted 24. februar 1952 og trakk mer enn 120,000 tilskuere. Vinnerne var Arnfinn Bergmann og Torbjørn Falkanger fra Norge og Karl Holmström fra Sverige.

NorwegianClass101.comVerified
Tuesday at 9:38 am
Your comment is awaiting moderation.

Hi Marco!

Thank you for letting us know - it has now been fixed :)

Marco Agnoletti
Tuesday at 3:44 am
Your comment is awaiting moderation.

I mean, the problem is in the PDF text!

Marco Agnoletti
Tuesday at 3:43 am
Your comment is awaiting moderation.

There's a problem with the column of 3rd paragraph of both texts in Norvegian and English which makes it difficult to read... Great text anyway!