Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Geirangerfjorden
Geirangerfjorden ligger helt nord i Vest-Norge, i Sunnmøreregionen av Møre og Romsdal fylke. Geirangerfjorden er en fjord som strekker ca. 16km (smale viker som ble dannet av isbreer) og avgrenes av Storfjorden. Isbreen sliper ut en U-formet dal i grunnfjellet ettersom den beveger seg og etterlater de store, bratte fjellsidene. Norge er berømt for alle fjordlandskapene og har noen av verdens dypeste fjorder.
Geirangefjorden har vært en UNESCO World Heritage Site siden 2005 og er en av Norges mest besøkte turistattraksjoner. Fjorden ligger ca. 100km fra sjøbyen Ålesund. Det er to byer på hver side av fjorden; Geiranger og Hellesylt. En bilferje som også fungerer som en sightseeing ferje kjører mellom de to sidene. Fjorden er omkranset av bratte, snødekte fjell og har mange inspirerende fosser. To av de mest berømte fossene er "De syv søstrene" og "Friaren." Navnene viser til hvor de ligger, ettersom Friaren er vendt mot de syv søstre (kanskje for å fri til dem?) på andre siden av fjorden. En annen kjent foss er Brudesløret hvor vannet renner ned som et tynt slør over stenene ved soldnegang eller soloppgang.
I tillegg til båtturer i Geirangerfjorden kan turistene leie kajakker å padle i fjorden selv og gå langs fjellgårdene Skageflå og Knivsflå. En kjøretur langs Ørnevegen gir en fantastisk utsikt over fjorden med over 10 krappe svinger på den bratte veien.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

NorwegianClass101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Geirangerfjorden

Geirangerfjorden ligger helt nord i Vest-Norge, i Sunnmøreregionen av Møre og Romsdal fylke. Geirangerfjorden er en fjord som strekker ca. 16km (smale viker som ble dannet av isbreer) og avgrenes av Storfjorden. Isbreen sliper ut en U-formet dal i grunnfjellet ettersom den beveger seg og etterlater de store, bratte fjellsidene. Norge er berømt for alle fjordlandskapene og har noen av verdens dypeste fjorder.

Geirangefjorden har vært en UNESCO World Heritage Site siden 2005 og er en av Norges mest besøkte turistattraksjoner. Fjorden ligger ca. 100km fra sjøbyen Ålesund. Det er to byer på hver side av fjorden; Geiranger og Hellesylt. En bilferje som også fungerer som en sightseeing ferje kjører mellom de to sidene. Fjorden er omkranset av bratte, snødekte fjell og har mange inspirerende fosser. To av de mest berømte fossene er "De syv søstrene" og "Friaren." Navnene viser til hvor de ligger, ettersom Friaren er vendt mot de syv søstre (kanskje for å fri til dem?) på andre siden av fjorden. En annen kjent foss er Brudesløret hvor vannet renner ned som et tynt slør over stenene ved soldnegang eller soloppgang.

I tillegg til båtturer i Geirangerfjorden kan turistene leie kajakker å padle i fjorden selv og gå langs fjellgårdene Skageflå og Knivsflå. En kjøretur langs Ørnevegen gir en fantastisk utsikt over fjorden med over 10 krappe svinger på den bratte veien.