Dialogue - Norwegian

Hide

Vocabulary

Hide
jernbanen railway
bratte steep
dimensjon gauge
fredfullt serenity
å falle nedover cascade
ærefrykt awe
ingeniørbragd engineering
fotograf photographer

Lesson Notes

Hide

Cultural Insights

Did you Know?


Å bygge de mange tunnelene for Flåmsbanen var et veldig tidkrevende arbeid og de fleste tunnelene ble bygget for hånd. I alt er det ca 20 tunneler langs toglinjen og bare to av dem ble gravd ut av maskiner. Det tok cirka en måned med hardt arbeid å grave ut en meter med tunnel. Alt i alt krysser Flåmsbanen over den nærliggende dalen og elven tre ganger og hver av disse krysningene ble muliggjort ved å styre elven gjennom tunneler under toglinjen. Flåmsbanen var også en av de første jernbanestrekningene i Norge som ble tilpasset for å håndtere elektriske tog.

 

 


 

Building the numerous tunnels for the Flam Railway Line was very tedious work, most of which was done by hand. In total, there are about twenty tunnels along the line, and only two of them were excavated with the use of machines. It took about a month of hard labor to dig out about a meter of tunnel. The Flam Line crosses over the nearby valley and river a total of three times, and each of these crosses was done by routing the river through the tunnels below the rail line. The Flam Line was also one of the first rail lines in Norway to be adapted to handle electric trains.

Lesson Transcript

Hide
Flåmsbanen
Flåmsbanen strekker seg fra Flåm til Myrdal stasjon. Denne delen av det norske jernbanen knytter jernbanenettet til Sognefjorden, den nest lengste fjorden i verden. Flåmsbanen er spesielt interessant fordi det er den bratteste jernbanen i Europa laget med normale sporlinjer. Flåmsbanen er svært populær blant turister og brukes nesten utelukkende som transport for turister som ønsker å se den spektakulære utsikten langs ruten.
Byggingen av Flåmsbanen startet i 1924, men toglinjen åpnet ikke før 1940 på grunn av de tekniske utfordringene som måtte overvinnes for å kunne bygge den. Det hadde vært planer om å bygge en toglinje for å koble sammen de norske byene Bergen og Oslo siden 1871 og planleggingen om hvordan man faktisk skulle bygge toglinjen begynte i 1893 med de første tekniske undersøkelsene i området.
Turister som velger å ta Flåmsbanen vil bli trollbundet av den spektakulære utsikten. Fjellets natur inneholder mange ting å se, som Flåm kirke, som ble bygget i 1667 og står fortsatt den dag i dag. Det er en naturlig skjønnhet i Rjoandefossen som bruser nedover fjellsiden og en moderne geitestøl tilbyr et fredfullt sted som tiltrekker mange fotografer. Bratte stup, hårnålssvinger, og spor etter skred langs togturen minner turistene på at dette ikke bare er et sted for skjønnhet, men også et sted som inspirerer til frykt og ærefrykt.