Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Flåmsbanen
Flåmsbanen strekker seg fra Flåm til Myrdal stasjon. Denne delen av det norske jernbanen knytter jernbanenettet til Sognefjorden, den nest lengste fjorden i verden. Flåmsbanen er spesielt interessant fordi det er den bratteste jernbanen i Europa laget med normale sporlinjer. Flåmsbanen er svært populær blant turister og brukes nesten utelukkende som transport for turister som ønsker å se den spektakulære utsikten langs ruten.
Byggingen av Flåmsbanen startet i 1924, men toglinjen åpnet ikke før 1940 på grunn av de tekniske utfordringene som måtte overvinnes for å kunne bygge den. Det hadde vært planer om å bygge en toglinje for å koble sammen de norske byene Bergen og Oslo siden 1871 og planleggingen om hvordan man faktisk skulle bygge toglinjen begynte i 1893 med de første tekniske undersøkelsene i området.
Turister som velger å ta Flåmsbanen vil bli trollbundet av den spektakulære utsikten. Fjellets natur inneholder mange ting å se, som Flåm kirke, som ble bygget i 1667 og står fortsatt den dag i dag. Det er en naturlig skjønnhet i Rjoandefossen som bruser nedover fjellsiden og en moderne geitestøl tilbyr et fredfullt sted som tiltrekker mange fotografer. Bratte stup, hårnålssvinger, og spor etter skred langs togturen minner turistene på at dette ikke bare er et sted for skjønnhet, men også et sted som inspirerer til frykt og ærefrykt.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

NorwegianClass101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

 

Flåmsbanen

 

Flåmsbanen strekker seg fra Flåm til Myrdal stasjon. Denne delen av det norske jernbanen knytter jernbanenettet til Sognefjorden, den nest lengste fjorden i verden. Flåmsbanen er spesielt interessant fordi det er den bratteste jernbanen i Europa laget med normale sporlinjer. Flåmsbanen er svært populær blant turister og brukes nesten utelukkende som transport for turister som ønsker å se den spektakulære utsikten langs ruten.

Byggingen av Flåmsbanen startet i 1924, men toglinjen åpnet ikke før 1940 på grunn av de tekniske utfordringene som måtte overvinnes for å kunne bygge den. Det hadde vært planer om å bygge en toglinje for å koble sammen de norske byene Bergen og Oslo siden 1871 og planleggingen om hvordan man faktisk skulle bygge toglinjen begynte i 1893 med de første tekniske undersøkelsene i området.

Turister som velger å ta Flåmsbanen vil bli trollbundet av den spektakulære utsikten. Fjellets natur inneholder mange ting å se, som Flåm kirke, som ble bygget i 1667 og står fortsatt den dag i dag. Det er en naturlig skjønnhet i Rjoandefossen som bruser nedover fjellsiden og en moderne geitestøl tilbyr et fredfullt sted som tiltrekker mange fotografer. Bratte stup, hårnålssvinger, og spor etter skred langs togturen minner turistene på at dette ikke bare er et sted for skjønnhet, men også et sted som inspirerer til frykt og ærefrykt.