Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hadeland Glassverk
Hadeland Glassverk er et populært turistmål ligger ca en times kjøring nord for Oslo. Glassverket sitter på den sydligste spissen i Randsfjorden. Glassverket dateres helt tilbake til 1762 da det ble bygd på land som en del av Mo-eiendommen. Produksjonen ved glassverket startet ikke før tre år senere hovedsaklig fordi det norske folket på den tiden ennå ikke var dyktige i glassblåsing. De brakte inn noen dyktige glassarbeidere fra andre nasjoner i Europa, hovedsakelig fra Tyskland.
I de tidlige dagene til glassverket inkluderte produksjonen grunnleggende glasselementer som flasker og andre husholdningsartikler som ble vanligvis laget av glass. Gradvis ble andre elementene lagt til og produktene videreutviklet slik at glassverket kunne tilby bedre produkter som vinglass, vaser, og andre stykker laget av krystall. På 1800-tallet kunne arbeiderne der duplisere design fra andre land og på 1920-tallet begynte de å utvikle sin egen glassdesign.
I dag er Hadeland Glassverk hjem til noen av verdens mest talentfulle glassdesignere som fortsetter å finpusse ferdighetene sine og eksperimentere med glass inne i Glassverket. I tillegg til å se glassarbeiderene skape sine unike varer kan turistene også prøve maten til en av de to restaurantene ligger der, eller se Glassmuseumet som huser en rekke stykker som illustrerer hva glassarbeiderne på Hadeland har vært i stand til å skape gjennom århundrene. Fabrikken tilbyr også aktiviteter for barn og den sjarmerende lille landsbyen rundt glassverket byr på unike shoppingmuligheter.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

NorwegianClass101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hadeland Glassverk
Hadeland Glassverk er et populært turistmål ligger ca en times kjøring nord for Oslo. Glassverket sitter på den sydligste spissen i Randsfjorden. Glassverket dateres helt tilbake til 1762 da det ble bygd på land som en del av Mo-eiendommen. Produksjonen ved glassverket startet ikke før tre år senere hovedsaklig fordi det norske folket på den tiden ennå ikke var dyktige i glassblåsing. De brakte inn noen dyktige glassarbeidere fra andre nasjoner i Europa, hovedsakelig fra Tyskland.
I de tidlige dagene til glassverket inkluderte produksjonen grunnleggende glasselementer som flasker og andre husholdningsartikler som ble vanligvis laget av glass. Gradvis ble andre elementene lagt til og produktene videreutviklet slik at glassverket kunne tilby bedre produkter som vinglass, vaser, og andre stykker laget av krystall. På 1800-tallet kunne arbeiderne der duplisere design fra andre land og på 1920-tallet begynte de å utvikle sin egen glassdesign.
I dag er Hadeland Glassverk hjem til noen av verdens mest talentfulle glassdesignere som fortsetter å finpusse ferdighetene sine og eksperimentere med glass inne i Glassverket. I tillegg til å se glassarbeiderene skape sine unike varer kan turistene også prøve maten til en av de to restaurantene ligger der, eller se Glassmuseumet som huser en rekke stykker som illustrerer hva glassarbeiderne på Hadeland har vært i stand til å skape gjennom århundrene. Fabrikken tilbyr også aktiviteter for barn og den sjarmerende lille landsbyen rundt glassverket byr på unike shoppingmuligheter.