Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Vikingskipmuseet
Vikingskipmuseet ligger i Oslo. Dette museet er faktisk en del av det større Kulturhistoriske Museum, som ligger ved Universitetet i Oslo. Inne i museet vil besøkende finne mange forskjellige gjenstander, inkludert noen viktige elementer fra Borre kirkegården, Tune og Oseberg.
Vikingskipmuseets største attraksjoner inkluderer de tre skipene fra Tune, Gokstad og Oseberg. En av grunnene til at så mange turister velger å stoppe på Vikingskipmuseet er fordi museet har helt intakte vikingskip der. Det har også en stor utstilling av gjenstander fra vikingtiden, blant annet alt fra sleder og hestevogner til senger, utskjæringer, og bøtter. En rekke gravgods er også utstilt der.
Museet går tilbake til 1913 da en professor fra Sverige foreslo at Norges gjenstander fra vikingtiden burde samles på ett sted. To av vikingskipene hadde vært lagret tidligere i et midlertidig tilfluktsrom ved Universitetet i Oslo. Museet ble bygget i seksjoner og starter med hallen hvor Osebergskipet er plassert. Denne hallen var ferdig 1926 og de neste to hallene ble ferdigstilt i 1932. Museets siste hall ble satt på vent til 1957, hovedsakelig på grunn av andre verdenskrig. Det siste hallen er hvor de fleste løse gjenstandene er utstilt.
Bortsett fra de tre vikingskipene er det også et fungerende verft hvor besøkende kan se rekonstruksjoner av forhistoriske båter som faktisk bygges i full skala. Verftet benytter også gamle byggeteknikker til å bygge nye båter.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

NorwegianClass101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Vikingskipmuseet

Vikingskipmuseet ligger i Oslo. Dette museet er faktisk en del av det større Kulturhistoriske Museum, som ligger ved Universitetet i Oslo. Inne i museet vil besøkende finne mange forskjellige gjenstander, inkludert noen viktige elementer fra Borre kirkegården, Tune og Oseberg.

Vikingskipmuseets største attraksjoner inkluderer de tre skipene fra Tune, Gokstad og Oseberg. En av grunnene til at så mange turister velger å stoppe på Vikingskipmuseet er fordi museet har helt intakte vikingskip der. Det har også en stor utstilling av gjenstander fra vikingtiden, blant annet alt fra sleder og hestevogner til senger, utskjæringer, og bøtter. En rekke gravgods er også utstilt der.

Museet går tilbake til 1913 da en professor fra Sverige foreslo at Norges gjenstander fra vikingtiden burde samles på ett sted. To av vikingskipene hadde vært lagret tidligere i et midlertidig tilfluktsrom ved Universitetet i Oslo. Museet ble bygget i seksjoner og starter med hallen hvor Osebergskipet er plassert. Denne hallen var ferdig 1926 og de neste to hallene ble ferdigstilt i 1932. Museets siste hall ble satt på vent til 1957, hovedsakelig på grunn av andre verdenskrig. Det siste hallen er hvor de fleste løse gjenstandene er utstilt.
Bortsett fra de tre vikingskipene er det også et fungerende verft hvor besøkende kan se rekonstruksjoner av forhistoriske båter som faktisk bygges i full skala. Verftet benytter også gamle byggeteknikker til å bygge nye båter.