Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists 10 Lines You Need for Introducing Yourself

10 Lines You Need for Introducing Yourself

10 setninger du trenger for å introdusere deg selv
10 Words 26 Comments
My name is Elin.
Mitt navn er Elin.
My name is Elin.
I'm from Norway.
Jeg er fra Norge.
I'm from Norway.
I live in Oslo.
Jeg bor i Oslo.
I live in Oslo.
I’ve been learning Norwegian for a year.
Jeg har lært norsk i ett år.
I’ve been learning Norwegian for a year.
I'm learning Norwegian at NorwegianClass101.com.
Jeg lærer norsk på NorwegianClass101.com.
I'm learning Norwegian at NorwegianClass101.com.
Hello, it's nice to meet you.
Hei, det er hyggelig å møte deg.
Hello, it's nice to meet you.
I'm 27 years old.
Jeg er 27 år gammel.
I'm 27 years old.
I'm a teacher.
Jeg er en lærer.
I'm a teacher.
One of my hobbies is reading.
En av mine hobbyer er å lese.
One of my hobbies is reading.
I enjoy listening to music.
Jeg liker å lytte til musikk.
I enjoy listening to music.
None of our words match your filter
26 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

NorwegianClass101.com
Friday at 3:36 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Can you introduce yourself in Norwegian?


P.S. Check out this FREE Norwegian lesson: Learn Norwegian in Three Minutes - Self-Introductions

https://www.norwegianclass101.com/2013/06/14/learn-norwegian-in-three-minutes-1-self-introductions/

NorwegianClass101.com
Wednesday at 7:23 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hei Stan,


Jeg synes du gjør det veldig bra, fortsett med det gode arbeidet!


Hilsen,

Patrick

Team NorwegianClass101.com

NorwegianClass101.com
Wednesday at 7:22 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hei Caleb,


Hyggelig å ha deg her!


I hope you continue the enjoy and find use in the lessons on our page.


Sincerely,

Patrick

Team NorwegianClass101.com

Stan
Sunday at 4:19 am
Your comment is awaiting moderation.

Jeg heter Stan. Jeg bor i USA, Alabama. Jeg besøkte Norge i 2016 og skal dra der igjen i dette år (2019). Jeg har 66 år. I lenge siden (1972) jeg lånte en bok fra biblioteket "Teach Yourself Norwegian" og senere kjøpte jeg en nyere kopi. Av og til siden har jeg studert Norsk. Jeg har lært hundrevis ord og glemt hundrevis mer. Ennå jeg sliter med grammatikken, og bare nå lærer jeg å forstå hva jeg hører, siden før jeg bare hadde studert med bokene. Google Translate (GT) kan uttale noe ord som jeg spørre av det, så begynte jeg å lære med øret mitt. Nå prøver jeg dette programmet. (Jeg måtte sjekke flere ord i GT for å skrive dette.)

Caleb
Sunday at 2:56 am
Your comment is awaiting moderation.

Jeg heter Caleb. Jeg er fra Amerika. Jeg snakker englesk, litt norsk, og litt fransk. Jeg er 14 år gammel. Jeg er homofil og transpersoner.

NorwegianClass101.com
Thursday at 3:39 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hei alle sammen,


Takk for kommentarene deres/Thank you for your comments!


@ Peter

Så hyggelig å møte deg! Jeg håper du lærer masse norsk, så lykke til!

Nice to meet you! I hope you'll learn a lot of Norwegian, so good luck!

(P.S. please tell your dog he or she is a "flink hund"! It's Norwegian for "good dog")


@Hari

Hei Hari, hyggelig å møte deg! Lykke til med å lære norsk, vi gleder oss til å se deg her igjen!


Hilsen,


Patrick

Team NorwegianClass101.com

Hari
Tuesday at 1:25 am
Your comment is awaiting moderation.

Jeg heter Hari. Jeg er fra India, men Jeg bor i Norge nå. Jeg har være i Norge ett år siden. Jeg liker å lære norsk.

Peter
Friday at 10:19 pm
Your comment is awaiting moderation.

Jeg er Peter. Jeg kommer fra Australia. Jeg liker å lære norsk. Jeg ha en hund. Jeg bor ikke i Norge. Jeg leser om Norge.

NorwegianClass101.com
Wednesday at 4:58 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hei Karin,


Your sentences are really good! That's a great self introduction.

Only one thing; Spain is "Spania" in Norwegian!


Best,

Mai

Team NorwegianClass101.com

Karin
Wednesday at 3:10 am
Your comment is awaiting moderation.

Mitt Navn er Karin.

Jeg er fra Spain.

Jeg bor i Madrid.

Jeg lærer norsk på NorwegianClass101.com.

Jeg er 25 år gammel.

En av mine hobbyer er å lese.

Jeg liker å lytte til musikk.

Jeg liker å gå på ski om vinteren.

:smile::heart:

NorwegianClass101.com
Wednesday at 10:39 am
Your comment is awaiting moderation.

Hei Flora,


Så hyggelig at du er glad for å lære norsk.

Lykke til!


Med vennlig hilsen,

Mai

Team NorwegianClass101.com