Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
10 Lines You Need for Introducing Yourself
10 words
Word Image
10 Lines You Need for Introducing Yourself
10 words
Mitt navn er Elin.
(s)
My name is Elin.
Jeg er fra Norge.
(s)
I'm from Norway.
Jeg bor i Oslo.
(s)
I live in Oslo.
Jeg har lært norsk i ett år.
(s)
I’ve been learning Norwegian for a year.
Jeg lærer norsk på NorwegianClass101.com.
(s)
I'm learning Norwegian at NorwegianClass101.com.
Hei, det er hyggelig å møte deg.
(s)
Hello, it's nice to meet you.
Jeg er 27 år gammel.
(s)
I'm 27 years old.
Jeg er en lærer.
(s)
I'm a teacher.
En av mine hobbyer er å lese.
(s)
One of my hobbies is reading.
Jeg liker å lytte til musikk.
(s)
I enjoy listening to music.
0 Comments
Top