Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists 10 Lines You Need for Introducing Yourself

10 Lines You Need for Introducing Yourself

10 setninger du trenger for å introdusere deg selv
10 Words 29 Comments
My name is Elin.
Mitt navn er Elin.
My name is Elin.
I'm from Norway.
Jeg er fra Norge.
I'm from Norway.
I live in Oslo.
Jeg bor i Oslo.
I live in Oslo.
I’ve been learning Norwegian for a year.
Jeg har lært norsk i ett år.
I’ve been learning Norwegian for a year.
I'm learning Norwegian at NorwegianClass101.com.
Jeg lærer norsk på NorwegianClass101.com.
I'm learning Norwegian at NorwegianClass101.com.
Hello, it's nice to meet you.
Hei, det er hyggelig å møte deg.
Hello, it's nice to meet you.
I'm 27 years old.
Jeg er 27 år gammel.
I'm 27 years old.
I'm a teacher.
Jeg er en lærer.
I'm a teacher.
One of my hobbies is reading.
En av mine hobbyer er å lese.
One of my hobbies is reading.
I enjoy listening to music.
Jeg liker å lytte til musikk.
I enjoy listening to music.
None of our words match your filter
29 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

user profile picture
NorwegianClass101.com
Friday at 3:36 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Can you introduce yourself in Norwegian?


P.S. Check out this FREE Norwegian lesson: Learn Norwegian in Three Minutes - Self-Introductions

https://www.norwegianclass101.com/2013/06/14/learn-norwegian-in-three-minutes-1-self-introductions/

user profile picture
Floridona
Friday at 12:50 am
Your comment is awaiting moderation.

Hei,

Jeg heter Floridona. Jeg kommer fra Albania men når jeg studerer og jobber i Norge.

Jeg ønsker det jet lærer Norsk så jeg kan bedre forstå og snakke med folk.
user profile picture
NorwegianClass101.com
Wednesday at 11:11 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hei Ashok,


Thank you for your comment! It seems you are learning quickly! If you don't mind, I have some suggestions to improve the phrases you are using:


The word dag is a masculine noun, therefore when counting you should use "en" instead of "ett". This can be a bit tricky, learning which nouns are masculine, feminine or neuter, but you'll get used to it. It's just about practice and practice, and then some more practice 😄


Sincerely,

Patrick

Team NorwegianClass101.comuser profile picture
Ashokkumar
Tuesday at 6:47 am
Your comment is awaiting moderation.

Mitt navn er ashok

Jeg er fra India

Jeg bor i oslo

jeg har lært norsk i ett dag

Jeg lært norsk på norwegienclass101.com

Hei, Det er Hyggelig å møte deg

Jeg er 26 år gammel

Jeg er en ingeniør

En av mine hobbyer er å musikk

Jeg liker å lytte til musikk


user profile picture
NorwegianClass101.com
Wednesday at 7:23 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hei Stan,


Jeg synes du gjør det veldig bra, fortsett med det gode arbeidet!


Hilsen,

Patrick

Team NorwegianClass101.com

user profile picture
NorwegianClass101.com
Wednesday at 7:22 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hei Caleb,


Hyggelig å ha deg her!


I hope you continue the enjoy and find use in the lessons on our page.


Sincerely,

Patrick

Team NorwegianClass101.com

user profile picture
Stan
Sunday at 4:19 am
Your comment is awaiting moderation.

Jeg heter Stan. Jeg bor i USA, Alabama. Jeg besøkte Norge i 2016 og skal dra der igjen i dette år (2019). Jeg har 66 år. I lenge siden (1972) jeg lånte en bok fra biblioteket "Teach Yourself Norwegian" og senere kjøpte jeg en nyere kopi. Av og til siden har jeg studert Norsk. Jeg har lært hundrevis ord og glemt hundrevis mer. Ennå jeg sliter med grammatikken, og bare nå lærer jeg å forstå hva jeg hører, siden før jeg bare hadde studert med bokene. Google Translate (GT) kan uttale noe ord som jeg spørre av det, så begynte jeg å lære med øret mitt. Nå prøver jeg dette programmet. (Jeg måtte sjekke flere ord i GT for å skrive dette.)

user profile picture
Caleb
Sunday at 2:56 am
Your comment is awaiting moderation.

Jeg heter Caleb. Jeg er fra Amerika. Jeg snakker englesk, litt norsk, og litt fransk. Jeg er 14 år gammel. Jeg er homofil og transpersoner.

user profile picture
NorwegianClass101.com
Thursday at 3:39 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hei alle sammen,


Takk for kommentarene deres/Thank you for your comments!


@ Peter

Så hyggelig å møte deg! Jeg håper du lærer masse norsk, så lykke til!

Nice to meet you! I hope you'll learn a lot of Norwegian, so good luck!

(P.S. please tell your dog he or she is a "flink hund"! It's Norwegian for "good dog")


@Hari

Hei Hari, hyggelig å møte deg! Lykke til med å lære norsk, vi gleder oss til å se deg her igjen!


Hilsen,


Patrick

Team NorwegianClass101.com

user profile picture
Hari
Tuesday at 1:25 am
Your comment is awaiting moderation.

Jeg heter Hari. Jeg er fra India, men Jeg bor i Norge nå. Jeg har være i Norge ett år siden. Jeg liker å lære norsk.

user profile picture
Peter
Friday at 10:19 pm
Your comment is awaiting moderation.

Jeg er Peter. Jeg kommer fra Australia. Jeg liker å lære norsk. Jeg ha en hund. Jeg bor ikke i Norge. Jeg leser om Norge.