Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
15 Words & Phrases You May Not Know (#1)
15 words
Word Image
15 Words & Phrases You May Not Know (#1)
15 words
svette
masculine
(v)
sweat
svetter kraftig
sweating heavily
penge
masculine
(n)
money
Penger blir brukt som betaling for varer og tjenester.
Money is used as payment for goods and services.
hodepine
feminine
(n)
headache
ha hodepine
have a headache
ekstrem varme
(p)
extreme heat
unngå ekstrem varme
avoid the extreme heat
midnatt
feminine
(n)
midnight
det er ett minutt til midnatt
It's one minute to midnight.
Vi må snakke sammen.
(s)
We need to talk.
vennskap
neutral
(n)
friendship
Hva betyr dette ordet?
(s)
What does this word mean?
dinosaur
masculine
(n)
dinosaur
Jeg savner deg.
(s)
I miss you.
Hvor er togstasjonen?
(s)
Where is the train station?
drikkelek
masculine
(n)
drinking game
kriminalitet
masculine
(n)
crime
suksess
masculine
(n)
success
Mange kunstnere strever i lengre tid før de oppnår suksess.
Many artists struggle for a long time before achieving success.
inflasjon
masculine
(n)
inflation
0 Comments
Top