Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
50+ Questions That Learners Need to Know
61 words
Word Image
50+ Questions That Learners Need to Know
61 words
Hva skjer?
(e)
What's up?
Hvordan går det med deg?
(e)
How are you?
Er det sant?
(e)
Really?
Hvor bor du?
(e)
Where do you live?
Hva er det?
(e)
What is it?
Hvor er du fra?
(e)
Where are you from?
Du høres britisk ut. Hvor er du fra?
You sound British. Where are you from?
Hvem er det?
(e)
Who is that?
Hvem er den kvinnen jeg så deg kysse i går kveld?
Who is that woman I saw you kissing last night?
Hvor gammel er du?
(e)
How old are you?
Du må være 21 for å komme inn her. Hvor gammel er du?
You must be 21 to enter here. How old are you?
Hva heter du?
(e)
What's your name?
Mitt navn er Peter. Hva heter du?
My name is Peter. What's your name?
Hva er dette?
(e)
What's this?
Snakker du engelsk?
(e)
Do you speak English?
Hvor er du?
(e)
Where are you?
Hva mener du?
(e)
What do you mean?
Hva er galt?
(e)
What's wrong?
Hva sa du?
(e)
What did you say?
Hvordan uttaler du dette?
(e)
How do you pronounce this?
Hvordan staver du det?
(e)
How do you spell that?
Hvor er badet?
(s)
Where is the bathroom?
Når er bursdagen din?
(e)
When is your birthday?
Når går du?
(e)
When are you going?
Og du?
(e)
And you?
Hvor er det?
(e)
Where is it?
Kan jeg få se menyen?
(e)
Can I see the menu?
Liker du det?
(e)
Do you like it?
Hva er hobbyen din?
(e)
What's your hobby?
0 Comments
Top