Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Essential Idioms That Will Make You Sound Like a Native Speaker
11 words
Word Image
Essential Idioms That Will Make You Sound Like a Native Speaker
11 words
gå rundt grøten
(p)
beat around the bush
svin på skogen
(p)
skeletons in the closet
hummer og kanari
(p)
weird combination
på villspor
(p)
barking up the wrong tree
Du er helt på villspor!
You're barking up the wrong tree!
ta en spansk en
(p)
take a shortcut
Hun tok en spansk en med den oppgaven.
She took a shortcut on that task.
ta et skippertak
(p)
make a great effort
I kveld må vi ta et skippertak.
Tonigh we're going to have to pull an all-nighter.
blid som en sol
(p)
as happy as one can be
Barnebarnet mitt er alltid blid som en sol!
My grandchild is always happy as can be!
stille opp
(p)
be there for someone
Jeg stiller alltid opp for vennene mine.
I am always there for my friends.
skinnet bedrar
(p)
appearance can be deceptive
Dette bare viser at skinnet bedrar.
This goes to show that appearances can be deceiving.
ta seg vann over hodet
(p)
bite off more than one can chew
Du tar deg alltid vann over hodet.
You always bite off more than you can chew.
å føre bak lyset
(p)
deceive
Jeg lover å ikke føre deg bak lyset.
I promice not to deceive you.
0 Comments
Top