Create Your Free Lifetime Account
Got an account?
Select Your Level
Join Now
sign up with Facebook
How Do You Motivate Yourself When Learning a Language?

How Do You Motivate Yourself When Learning a Language?

Hvordan motiverer du deg selv når du lærer et språk?
15 Words • 5 Comments
Add Selected Words
Word Bank
Flashcard Deck
New Deck
View Slideshow
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
Jeg ser på filmer og TV-serier, og nyter følelsen når jeg kan forstå et ord eller en setning.
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
Jeg ser på filmer og TV-serier, og nyter følelsen når jeg kan forstå et ord eller en setning.
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Jeg forestiller meg at en dag vil jeg besøke eller bo i det landet!
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Jeg forestiller meg at en dag vil jeg besøke eller bo i det landet!
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Being in places where people speak the language is great motivation.
Å være på steder hvor folk snakker språket er en super motivasjon.
Being in places where people speak the language is great motivation.
Å være på steder hvor folk snakker språket er en super motivasjon.
Being in places where people speak the language is great motivation.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I make friends with people who speak that language.
Jeg blir venner med folk som snakker språket.
I make friends with people who speak that language.
Jeg blir venner med folk som snakker språket.
I make friends with people who speak that language.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
Forestill deg at du kan snakke med alle i verden. Du har friheten til å dra hvor som helst, gjøre hva som helst, møte hvem som helst! Det er en super motivasjon!
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
Forestill deg at du kan snakke med alle i verden. Du har friheten til å dra hvor som helst, gjøre hva som helst, møte hvem som helst! Det er en super motivasjon!
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I like to find funny words in the language I am learning!
Jeg liker å finne morsomme ord i språket jeg lærer.
I like to find funny words in the language I am learning!
Jeg liker å finne morsomme ord i språket jeg lærer.
I like to find funny words in the language I am learning!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
Lytte til sanger på språket oppmuntrer meg til å jobbe for å forstå dem.
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
Lytte til sanger på språket oppmuntrer meg til å jobbe for å forstå dem.
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
Jeg prøver å lese bøker, aviser og nettsider på det språket. Det får det til å virke mer ekte.
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
Jeg prøver å lese bøker, aviser og nettsider på det språket. Det får det til å virke mer ekte.
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
Jeg studerer andre aspekter av kulturen også, som gjør det mer givende å studere språket.
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
Jeg studerer andre aspekter av kulturen også, som gjør det mer givende å studere språket.
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Jeg forandrer måtene jeg studerer på ofte så det ikke blir kjedelig.
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Jeg forandrer måtene jeg studerer på ofte så det ikke blir kjedelig.
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
Snakke med morsmålstalende av språket er super trening og motivasjon.
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
Snakke med morsmålstalende av språket er super trening og motivasjon.
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Jeg setter alltid konkrete språk mål for framtiden. Oppnåelige mål er en super motivasjon.
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Jeg setter alltid konkrete språk mål for framtiden. Oppnåelige mål er en super motivasjon.
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Gjør læring morsomt! Hvis du er lei av hva du gjør, finn en annen måte å gjøre det på!
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Gjør læring morsomt! Hvis du er lei av hva du gjør, finn en annen måte å gjøre det på!
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
Se på youtube videoer av andre folk som har suksessfullt lært seg språket. Dette vil virkelig inspirere deg til å studere.
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
Se på youtube videoer av andre folk som har suksessfullt lært seg språket. Dette vil virkelig inspirere deg til å studere.
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
Jeg liker å bruke språket for å bestille på restauranter fra landene jeg lærer om!
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
Jeg liker å bruke språket for å bestille på restauranter fra landene jeg lærer om!
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
5 Comments Sign In to leave a comment. :smile: :disappointed: :flushed: :grin: :unamused: :sunglasses: :angry: :laughing: :sweat_smile: :stuck_out_tongue_winking_eye: :wink: :sob: :innocent: :sleeping: :open_mouth: :smiling_imp: :heart: :thumbsup:
avatar NorwegianClass101.com Tuesday at 2:42 pm

Hey listeners! How do you motivate yourself when you learn Norwegian? Leave us a comment here!

avatar NorwegianClass101.com Tuesday at 5:41 pm

Hei Rachel,

Takk for spørsmålet ditt!

“Til å” og “for å” har nesten helt samme betydning, men med en liten forskjell. “For å” har samme antydning som engelske “so that”.
“Til å jobbe for å forstå dem” på engelsk blir “to work so that I can understand them”.
Var det greit forklart?

Ta kontakt dersom vi kan hjelpe deg igjen!

Med vennlig hilsen,

Patrick
Team NorwegianClass101.com

avatar Rachel Tuesday at 2:14 am

Hei, god kveld, jeg har et spørsmål. kan du vær så snill fortelle meg når jeg bruker *til å* og når jeg skal bruke *for å* i setningen?

for eksempel : Lytte til sanger på språket oppmuntrer meg til å jobbe for å forstå dem.

skjønner du hva jeg mener?😎

avatar NorwegianClass101.com Saturday at 11:53 am

Hei, Pavel!

I think that sounds great! I´ve only read one novel by Jo Nesbø. I read the novel called “Markekors” in Norwegian. It was a good book, but I get too easily scared by crime novels. I´ve heard that “snømannen” is supposed to be good and pretty scary too. You can of course also start with the first book by Nesbø in the series about the detective Harry Hole, “Flaggermusmannen” or “the Bat” in English.
I hope you enjoy the books, they´re very popular in Norway. Let me know what you think about them after reading.

Best,
Ida
Team NorwegianClass101.com

avatar Pavel Thursday at 6:47 am

Heisan!
I guess this could work: To read a book in your mother tongue and than buy the same one in Norwegian and to listen it at the same time as a lydbok.
I am about to do it with some novel av Jo Nesbø😄
What do you think?