Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
14 words
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
14 words
Lær ord gjennom setninger.
(s)
Learn words through phrases.
Se favorittvideoen din med undertekster.
(s)
Watch your favorite video with subtitles.
Tenk på det språket du vil lære.
(s)
Think in the language you want to learn.
Bruk tilgjengelige læringsprogrammer.
(s)
Use available learning applications.
Utvid ditt vokabular ved å lese.
(s)
Expand your vocabulary by reading.
Snakk med deg selv.
(s)
Talk to yourself.
Lytt til opptak og gjenta.
(s)
Listen to recordings and repeat.
Forbered deg på daglige rutinesituasjoner.
(s)
Prepare for daily routine situations.
Prøv å øve på dine taleferdigheter med en som prater språket flytende.
(s)
Try to practice your speaking with a native speaker.
Kjenn publikummet ditt.
(s)
Know your audience.
Be om tilbakemelding og reflekter over det.
(s)
Ask for feedback and reflect on it.
Unngå å lese direkte, prøv å bruke en oversikt.
(s)
Avoid reading directly, try to use an outline.
Fortsett å øve jevnlig, ellers vil ditt harde arbeid være bortkastet.
(s)
Keep practicing regularly, otherwise your hard work will be wasted.
Ikke gi opp og vær positiv!
(s)
Don't give up and stay positive!
0 Comments
Top