Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Jobs / Work
22 words
Word Image
Jobs / Work
22 words
flyvertinne
feminine
(n)
flight attendant
kvinnelig flyvertinne
female flight attendant
direktør
masculine
(n)
director
Han er direktør for bedriften min.
He's the director of my company.
sykepleier
masculine
(n)
nurse
kvinnelig sykepleier
female nurse
politimann
masculine
(n)
police officer
politimann i uniform
police officer in uniform
kontorarbeider
masculine
(n)
office worker
deltids kontorarbeider
part-time office worker
bonde
masculine
(n)
farmer
bonde på en bondegård
farmer on a farm
kokk
masculine
(n)
cook
Hun er kokke ved en firestjerners restaurant.
She is a cook at a four-star restaurant.
husmor
feminine
(n)
housewife
Arbeideren som jobber hardest er husmoren.
The hardest worker anywhere is the housewife.
ingeniør
masculine
(n)
engineer
Jeg er en ingeniør.
I am an engineer.
lege
masculine
(n)
doctor
Legen undersøker foten.
The doctor is examining the foot.
advokat
masculine
(n)
lawyer
advokat i en rettssal
lawyer in a courtroom
sjef
masculine
(n)
president
firmasjef
company boss
sekretær
masculine
(n)
secretary
opptatt sekretær
busy secretary
leder
masculine
(n)
manager
arbeider
masculine
(n)
company worker
arbeiderne til et firma er hjertet til selskapets funksjon
A company worker is the heart of the company's operation.
forretningsmann
masculine
(n)
businessman
Forretningsmannen er veldig avslappet.
The businessman is very relaxed.
professor
masculine
(n)
professor
Vår datter er professor ved universitetet, og sønnen vår er en forretningsmann.
Our daughter is a university professor, and our son is a businessman.
regnskapsfører
masculine
(n)
accountant
Min regnskapsfører forstår mine utgifter og regninger bedre enn jeg gjør.
My accountant understands my expenses and bills better than I do.
brannmann
masculine
(n)
firefighter
brannmann med en brannslukker
firefighter with a fire extinguisher
fabrikkarbeider
masculine
(n)
factory worker
fulltids fabrikkarbeider
full time factory worker
kasserer
masculine
(n)
clerk
vennlig kasserer
friendly store clerk
profesjonell idrettsutøver
(a)
professional athlete
høyt betalt, profesjonell idrettsutøver
high-paid professional athlete
0 Comments
Top