Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Phrases You Need at the Bus or Train Station in Norway
15 words
Word Image
Phrases You Need at the Bus or Train Station in Norway
15 words
Hvor er togstasjonen?
(s)
Where is the train station?
Når går neste buss?
(s)
What time is the next bus?
Når går neste tog?
(s)
What time is the next train?
Toget er forsinket.
(s)
The train's running late.
Toget er blitt kansellert.
(s)
The train's been cancelled.
Når går det siste toget?
(s)
What time is the last train?
Hvor er busstoppet?
(s)
Where is the bus stop?
Hvor kan jeg kjøpe billett?
(s)
Where can I buy a ticket?
Hvor er billettautomatene?
(s)
Where are the ticket machines?
Jeg vil dra til Oslo Sentralstasjon.
(s)
I'd like to go to Oslo Central station.
Er dette riktig plattform for Oslo Sentralstasjon?
(s)
Is this the right platform for Oslo Central station?
Hvor bytter jeg for Nasjonalgalleriet?
(s)
Where do I change for The National Gallery?
Stopper denne på Skøyen?
(s)
Does this stop at Skøyen?
Går denne bussen til Storo?
(s)
Does this bus go to Storo?
Hvor mye koster det til Lysaker?
(s)
How much is it to Lysaker?
0 Comments
Top