Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Taking Public Transportation
24 words
Word Image
Taking Public Transportation
24 words
sent
(a)
late
sen til et møte
late for a meeting
sjåfør
masculine
(n)
driver
bussjåføren
bus driver
billett
masculine
(n)
ticket
reserver en billett
reserve a ticket
tidstabell
masculine
(n)
timetable
tidstabellen for fly
flight timetable
tog
neutral
(n)
train
pendle til jobben med toget
commute to work by train
buss
masculine
(n)
bus
bussen er parkert på gata
The bus is parked on the street.
takst
masculine
(n)
fare
pendle
(v)
commute
Menneskene pendler med toget.
The people are commuting by train.
busstasjon
masculine
(n)
bus station
bussrute
feminine
(n)
bus route
togstasjonen
masculine
(n)
train station
på jernbanestasjonen
at the train station
sesongkort
neutral
(n)
season ticket
jernbane
masculine
(n)
railroad
tur–retur-billett
masculine
(n)
return ticket
masculine
(n)
queue
gå av
(v)
get off
gå på
(v)
get on
bytte
neuter
(v)
change
for mye folk
(p)
overcrowded
stoppe på stasjonen
(p)
stop at the station
betale en avgift
(p)
pay fee
billett
masculine
(n)
pass
kollektivtransport
masculine
(n)
public transit
bussfil
masculine
(n)
bus lane
0 Comments
Top