Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Det spiller ingen rolle hvor sakte du går så lenge du ikke stopper.
(s)
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
Det finnes ingen snarveier til steder det er verdt å resie til.
(s)
There are no short cuts to any place worth going.
Vær selv den forandring du ønsker å se i verden.
(s)
Be the change you want to see in the world.
Husk alltid at din egen beslutning om å lykkes er viktigere enn noe annet.
(s)
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
Du bommer på 100 prosent av de skuddene du aldri fyrer av!
(s)
You miss 100% of the shots you don't take.
Den største faren for de fleste av oss, er ikke at vi setter oss så høye mål at vi ikke når dem, men at vi setter oss lave mål og når dem.
(s)
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.
Den beste tiden å plante et tre er for 20 år siden, den nest beste tiden er nå.
(s)
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
Uansett hva sinnet kan tenke og tro, det kan oppnå
(s)
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
Lykke er ikke noe som allerede eksisterer. Den skapes av dine egne handlinger
(s)
Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.
Du kan aldri krysse havet før du har motet til å miste synet av kysten.
(s)
You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.
0 Comments
Top