Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 15 Questions You Should Know For Conversations
15 words
Word Image
Top 15 Questions You Should Know For Conversations
15 words
Hvordan går det med deg?
(e)
How are you?
Hvor er du fra?
(e)
Where are you from?
Du høres britisk ut. Hvor er du fra?
You sound British. Where are you from?
Hvor gammel er du?
(e)
How old are you?
Du må være 21 for å komme inn her. Hvor gammel er du?
You must be 21 to enter here. How old are you?
Hva heter du?
(e)
What's your name?
Mitt navn er Peter. Hva heter du?
My name is Peter. What's your name?
Hva er telefonnummeret ditt?
(e)
What's your phone number?
Jeg vil ringe deg. Hva er telefonnummeret ditt?
I would like to call you. What's your phone number?
Hva er dette?
(e)
What's this?
Hva sa du?
(e)
What did you say?
Hvor jobber du?
(e)
Where do you work?
Hvor er badet?
(s)
Where is the bathroom?
Hvor bor du?
(e)
Where do you live?
Når er bursdagen din?
(e)
When is your birthday?
Hvor lærte du norsk?
(s)
Where did you learn Norwegian?
Hvor lenge har du studert norsk?
(s)
How long have you been studying Norwegian?
Har du vært i Norge?
(s)
Have you been to Norway?
Liker du norsk mat?
(s)
Do you like Norwegian food?
0 Comments
Top