Start Learning Norwegian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Det er et vakkert språk!
(s)
It's a beautiful language!
Familien min kommer fra et sted der språket snakkes.
(s)
My family comes from a place where the language is spoken.
Jeg elsker kulturen og menneskene som snakker språket.
(s)
I love the culture and the people who speak the language.
Jeg bare elsker å lære språk!
(s)
I just love learning languages!
Språket er nyttig for jobben min.
(s)
The language is useful for my job.
Jeg bor i et land som snakker språket.
(s)
I live in a country that speaks the language.
Jeg vil åpne sinnet mitt og bli mer internasjonal.
(s)
I want to open my mind and become more international.
Jeg vil forstå mine favorittsanger, filmer og TV-serier.
(s)
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Jeg elsker reising!
(s)
I love traveling!
Det er en viktig del av religionen min.
(s)
It's an important part of my religion.
Det er en del av universitetsstudiene mine.
(s)
It's part of my university studies.
Det er hobbyen min.
(s)
It's my hobby.
Jeg bor ved siden av et land som snakker det språket.
(s)
I live next to a country speaking that language.
Jeg lærer meg språket for å imponere noen.
(s)
I am learning the language to impress someone.
Jeg vil snakke til min partners familie på dems språk.
(s)
I want to speak to my partner's family in their language.
0 Comments
Top